Menu

Cart

CBR Slagingspercentage


Het CBR communiceert elk jaar in het jaarverslag de slagingspercentages van het afgelopen jaar. Het CBR maakt onder andere openbaar hoeveel theorie-examens er zijn afgenomen en wat het slagingspercentage is van de afgenomen theorie-examens. Uit deze cijfers zijn een aantal trends op te merken.

In 2009/2010 is bijvoorbeeld te zien dat het aantal theorie-examens in de categorie bromfiets gehalveerd is. Hoe dat komt? In dat jaar werd het bromfietspraktijkexamen ingevoerd. Voor 1 maart 2009 hoefde je alleen te slagen voor je bromfiets theorie-examen om je bromfiets rijbewijs te halen. Na 1 maart 2009 moet je ook een bromfietspraktijkexamen met succes afgelegd hebben om je brommerrijbewijs te bemachtigen.

In aanloop naar de invoering van het bromfietspraktijkexamen wilde heel veel mensen nog even snel hun bromfiets theorie halen waardoor ze niet het bromfietspraktijkexamen hoefde te doen. Het CBR zette in die tijd extra capaciteit in om de grote vraag aan te kunnen. Sinds de invoering van het bromfietspraktijkexamen is de vraag naar bromfiets theorie-examens nog altijd niet meer op het oude niveau. Dit komt mede doordat er kosten verbonden zijn aan het bromfietspraktijkexamen waardoor mensen liever wachten tot zij oud genoeg zijn voor het auto rijbewijs.

Aantal afgenomen theorie-examens door het CBR

Aantal afgenomen theorie-examens CBR

Wat opvalt aan het aantal afgenomen examens is dat het aantal theorie-examens in de categorie 'auto' blijft groeien. Het kan zijn dat dit komt omdat de categorie 'auto' een steeds populairdere categorie is, of het kan ook komen omdat mensen die opgaan voor hun auto theorie-examen niet slagen waardoor zij vaker naar het CBR moeten om het theorie-examen te maken. Verschillende factoren kunnen deze cijfers beïnvloeden. Als we kijken naar het slagingspercentage, dat stelselmatig zakt (ook in de categorie 'auto'), dan lijkt het erop dat steeds minder mensen slagen voor hun theorie waardoor dit het aantal examens dat gemaakt wordt beïnvloedt.

Slagingspercentage theorie-examens

slagingspercentage CBR theorie-examen
In deze grafiek is vooral het 'gewogen gemiddelde' belangrijk om te zien. We hebben dit gemiddelde berekend door het slagingspercentage af te zetten tegen het aantal gemaakte theorie-examens per categorie. Hierdoor kunnen we de trend van het slagingspercentage van alle drie de categorieën tegelijk bekijken. Wat erg opvalt is dat deze lijn sinds 2001 een neerwaatse spiraal laat zien: steeds minder mensen slagen voor hun theorie-examen. In 2001 was het gewogen slagingspercentage 53,46%. in 2015 is dit percentage nog maar 42,92%.

Als losse categorie lijkt 'Auto' er uit te springen als slechts presterende categorie. Het blijkt dus dat mensen die hun auto theorie-examen willen halen, zich het slechtst voorbereid hebben.

Er zijn verschillende verklaringen te bedenken voor een daling. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op goed oefenen. Wie goed de stof leert en genoeg oefenexamens maakt, zal makkelijk kunnen slagen voor het examen. Maar het moet ook gezegd worden dat het geen makkelijk examen is! Verkeersveiligheid is erg belangrijk dus mensen komen niet fluitend het examen door. Er moet nou eenmaal hard geleerd worden voordat men achter het stuur mag gaan zitten.

Een gratis theorie-examen oefenen?gratis theorie oefenen

Wil jij een compleet gratis theorie-examen oefenen?
Klik op jouw categorie (auto, motor of bromfiets) hieronder en test je theoriekennis!