Privacy Policy

Privacy beleid Wegrijden.nl / VekaBest Verkeersleermiddelen

Dit is het privacy beleid van VekaBest Verkeersleermiddelen B.V tevens handelend onder de naam VTO Transportopleidingen. In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening wordt verwerkt.

In dit beleid laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met de persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorgvuldig en veilig.

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele statement treft u altijd aan. Dit privacy statement is op 22 maart 2018 voor het laatst gewijzigd.

Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met onderhavig privacy beleid. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op de wijze zoals in dit statement genoemd.

Verzameling en gebruik van (persoons)gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens zodat je online kunt leren voor examentrainingen, nascholing en e-learning. Ook verwerken wij de persoonsgegevens voor de bestelling en bezorging.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Voornaam en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, betaalgegevens.
 2. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres voor registratie.
 3. Gegevens over het gebruik van de website door het gebruik van Cookies en Google Analytics.

Onze doelen voor het verwerken van de gegevens

 1. Je kunt inloggen om gebruik te maken van de leeromgeving.
 2. Je kunt een bestelling plaatsen op onze webshop en de bestelling betalen, waarna de producten worden toegezonden aan het door jou aangegeven adres.
 3. Om contact met je op te nemen en om vragen te beantwoorden.
 4. Om de bestelling te kunnen volgen en om vragen over de bestelling te kunnen beantwoorden, om een bestelling retour te kunnen ontvangen en de bestelling te verwerken.
 5. Voor verwerking in ons klantenbestand en administratie i.v.m. facturatie, afhandeling vragen en klachten, uitvoering dienstverlening.
 6. Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken.
 7. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren.
 8. Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 9. Statistische gegevens zoals het totale aantal bezoekers, bezoekgedrag en demografische patronen te monitoren zodat we onze diensten kunnen verbeteren en aanpassen op de wensen van de klant.
 10. Technische problemen te diagnosticeren of op te lossen.
 11. Ten behoeve van de veiligheid van de website en de dienstverlening van ons, alsmede het tegen gaan van fraude en misbruik.
 12. Onze servers registreren automatisch bepaalde logbestandgegevens waaronder je webbezoek, IP-adres, browsertype, pagina en URL waar je de website binnen komt of waar je de website verlaat, aantal klikken, landingspagina’s, bekeken pagina’s, etc.
 13. Voor archiefdoeleinden.
 14. Mailing over accountverificatie en wijzigen, bestelling of nieuwe functie van de website.

Gronden
De rechtsgronden waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • toestemming van u.
 • op basis van de uit te voeren overeenkomst.
 • een wettelijke plicht.

We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf. Ook is het mogelijk dat we de persoonsgegevens van derden ontvangen. We verwachten van deze derden dat zij de persoonsgegevens op basis van wettelijke grondslagen verwerken en aan ons overdragen.

Derden

Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

Bij de verwerking van gegevens kunnen wij derden inschakelen (bijvoorbeeld de serviceproviders), met hen hebben wij een overeenkomst gesloten aangaande uw persoonsgegevens en/of deze derden hanteren eigen privacy voorwaarden, denk aan de vervoerder van uw bestelde producten. Wij zullen verder alleen gegevens met derden delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.

Privacy van kinderen
Kinderen van jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van de ouder of voogd. Zonder toestemming mag een kind jonger dan 16 jaar geen gebruik maken van onze dienstverlening. Wanneer wij erachter komen dat een kind jonger dan 16 jaar alsnog gebruik maakt van onze website zonder toestemming, zullen wij de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Bij het aanmaken van een account dient een geboortedatum ingevuld te worden. Indien de geboortedatum niet overeenkomst met de minimumleeftijd, verschijnt er een verzoek waarbij de ouder of voogd toestemming dient te geven alvorens doorgegaan kan worden.

Beveiliging
Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je gebruiksnaam en wachtwoord.

Cookies
We maken gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeur te onthouden. U kunt cookies uitzetten via de browser. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Google Analytics
Middels Analytics hebben wij inzage in het bezoekgedrag. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden opgeslagen op de servers van Google in de USA. In het privacy beleid van Google leest u meer hierover. Deze gegevens kunnen niet door ons worden gebruikt om specifieke individuele bezoekers te identificeren.

Bewaren van gegevens
We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven omschreven doelen.

Rechten betrokkene
Je kunt op verzoek kennisnemen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Wanneer informatie onjuist is, kun je verzoeken de gegevens aan te passen. Ook kun je een toestemming intrekken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, wordt aan je verzoek uitvoering gegeven.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit beleid genoemd.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering of het maken van bezwaar kun je richten aan de VekaBest t.a.v. Customer Support, De Dieze 22, 5684 PT Best of per e-mail t.a.v. Customer Support aan info@vekabest.nl.

Vragen over het beschermen van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 040 - 2140080 of te mailen naar info@vekabest.nl

Scroll naar boven