Menu

Cart

Amsterdamse theorie-examinanten eerst door detectiepoort

Het CBR is naast alle plannen voor 2015ook bezig om op korte termijn het theorie-examen minder gevoelig te maken voor fraude. Zo is in Amsterdam reeds begonnen met een proef met detectiepoortjes.

Het zijn dezelfde detectiepoortjes als mensen kennen van de luchthavens en de grote evenementen. Het is de bedoeling om met deze poortjes apparatuur tegen te houden waarmee gefraudeerd kan worden, zoals mobiele telefoontjes. Naast de poortjes, houden ook twee beveiligers een oogje in het zeil om fraude tegen te gaan. 

Hoe werkt dat dan?

Deze proef werkt met een detectiepoort en een handscanner. De examinanten moeten door de poort lopen en de beveiliger controleert met de handscanner nog extra of iemand elektronische apparatuur heeft meegenomen, zoals een mobiele telefoon maar ook foto- en videoapparatuur zijn ten strengste verboden in de theoriezaal. 

Als de detectiepoort afgaat, heeft de kandidaat nog de kans om het verboden voorwerp in de kluis te leggen. Als de kandidaat dit niet doet en de beveiliger vindt bijvoorbeeld een telefoon, dan mag die kandidaat niet meer meedoen met het examen.

Steeds meer fraude

We schreven er al over: in 2015 gaat het CBR forse maatregelen nemen om fraude tegen te gaan. Het CBR maakt zich in steeds grotere mate zorgen over de fraudegevoeligheid van het examensysteem en maakt om die reden stappen om die fraude tegen te gaan. Het lijkt volgens een CBR-woordvoerder steeds meer op georganiseerde misdaad. Alle mogelijkheden om die fraude tegen te gaan, gaat ten goede van de verkeersveiligheid in Nederland.