Menu

Cart

Overzicht van alle CBR locaties

Binnenkort naar het CBR om je the­o­rie te halen? Zoek dan op Wegrijden.nl naar een CBR-locatie bij jou in de buurt. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle CBR exa­m­en­cen­tra in Nederland.

Op de overzichtspag­ina heb je een prak­tisch overzicht van alle exa­m­en­cen­tra in Ned­er­land. Bek­ijk naast het overzicht in Google Maps, ook het overzicht waar alle locaties staan gesor­teerd op provin­cie. Daar­naast vind je van elk CBR-gebouw de con­tact­gegegevens en het tele­foon­num­mer waarmee je het CBR kunt bereiken.

Niet op alle CBR exa­m­en­cen­tra kun je terecht voor zowel het the­o­rie als het prak­tijk exa­men. Wat het CBR bij jou in de buurt aan­biedt, staat aangegeven op de pag­ina van het CBR-gebouw van elke plaats.

Suc­ces met je the­o­rie of je prak­tijk exa­men. En onthoudt: altijd je theorie-examen bij het CBR zelf reserveren. Andere sites vra­gen hier altijd teveel geld voor zodat ze er zelf ook geld aan ver­di­enen. Hier­door betaal jij onn­odig teveel geld. En zorg er uit­er­aard voor dat je genoeg hebt geoe­fend voor­dat je aan het theorie-examen begint. En dat kan uit­stek­end op Wegrijden.nl!