Menu

Cart

Man met auto naar theorie-​examen

Als je via ons voor je the­o­rie exa­men geoe­fend hebt, begri­jpen wij volkomen dat je vol zelfvertrouwen naar het theorie-examen gaat. Maar een kan­di­daat in Ams­ter­dam heeft zijn zelfvertrouwen wat over­dreven: hij reed met de auto naar het CBR in Amsterdam!

Medew­erk­ers van het CBR kre­gen het ver­moe­den dat er iets niet in de haak was, toen de vriendin van de exa­m­enkan­di­daat bij de balie stelde dat haar vriend er aan kwam maar dat hij nog even de auto aan het wegzetten was. De CBR-medewerkers schakelden direct de poli­tie in. Des­on­danks heeft de wegge­bruiker in spé wel zijn the­o­rie exa­men mogen doen, waar hij ondanks zijn rij-ervaring toch voor zakte. De poli­tie heeft de zaak verder met hem afgehandeld.

Woord­vo­erders van het CBR kon­den zich niet herin­neren dat er ooit een kan­di­daat met de auto naar het theorie-examen is gekomen.

Bron: www.verkeerspro.nl