Menu

Cart

'Fraude’ bij the­o­rie cur­sus Alti​jdges​laagd​.nl

Said Cinar, zoals de eige­naar van Altijdgeslaagd.nl heet, vraagt maar wel liefst € 180,- euro voor zijn the­o­riecur­sus en beweert daar­bij dat al zijn leer­lin­gen sla­gen. Uit de uitzend­ing van Pownews blijkt dat Sait er nogal onortho­doxe lesmeth­o­den op nahoudt om zijn leer­lin­gen klaar te stomen voor het theorie-examen, wat bij hem altijd op dezelfde dag gep­land staat.

De uitzend­ing
In de uitzend­ing, die je onderin dit artikel terug kunt bek­ijken, roept Said dat hij een oplichter is en dat hij mensen heeft omgekocht bij het CBR. Dit om de vra­gen van de theorie-examens in te kun­nen kopen. Pownews ging ver­haal halen bij Said zelf en in dat gesprek bevestigde hij niet dat hij mensen omkocht. Wel stelde hij dat hij mensen 'exa­m­en­gericht’ probeert te trainen.

Kamerleden: "Dit is onbestaanbaar"
Kamerleden waren niet blij met deze manier van les­geven. Sander de Rouwe van het CDA noemt zijn werk­wi­jze "onbestaan­baar”. Machiel de Graaf van de PVV zegt: “Als dit klopt, dan rij­den er miss­chien hon­der­den of duizen­den mensen rond die geen benul hebben van veiligheid”.

CBR: Door­spe­len exa­m­en­vra­gen onmo­gelijk!
Het CBR stelt in een reac­tie dat het absoluut onmo­gelijk is om exa­m­en­vra­gen van te voren in te kun­nen kopen. De ICT-systemen van het CBR zijn namelijk zo ingericht dat de exa­m­en­vra­gen com­pleet ran­dom gesteld wor­den en dat nie­mand deze van te voren kan weten. Ook wordt de vol­go­rde van de mul­ti­ple choice vra­gen con­tinu afgewis­seld waar­door de voor­spel­baarheid van deze vra­gen wor­den gere­duceerd. Daar­naast wor­den de vra­gen van de exa­m­ens regel­matig vernieuwd, dit alle­maal om fraude te kun­nen voorkomen.

Bek­ijk hieron­der de uitzending